ให้วันนี้น้ำของเราทุกวัน

ให้วันนี้น้ำของเราทุกวัน

พระเยซูสอนให้เราอธิษฐาน “ขอประทานอาหารประจำวันแก่เราในวันนี้” (มัทธิว 6:11) แต่พระองค์อาจจะตรัสว่า “จงให้น้ำประจำวันแก่เราในวันนี้”1 อิสราเอลเช่นเดียวกับออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ร้อนและแห้งแล้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่นักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยในวันที่อากาศร้อนและเต็มไปด้วยฝุ่นจะพักผ่อนข้างบ่อน้ำ ประมาณเที่ยงวัน หญิงชาวสะมาเรียถือโอ่งน้ำเข้ามาใกล้บ่อน้ำที่พระเยซูประทับอยู่เพียงลำพัง2

ทันทีที่เธอมาถึง พระเยซูตรัสกับเธอว่า “ขอเครื่องดื่มให้ฉันดื่มหน่อย” 

(ยอห์น 4:7, NRSV) เธอจำได้ว่าเขาเป็นชาวยิวที่เดินเท้าจากกรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นคำขอของเขาจึงทำให้เธอตกใจ: “ทำไมคุณที่เป็นชาวยิวถึงขอเครื่องดื่มจากฉัน ในเมื่อฉันเป็นผู้หญิงชาวสะมาเรีย (ข้อ 9a)” เพื่อตอกย้ำประเด็นนี้ ยอห์นเตือนผู้อ่านว่าชาวยิวไม่ได้คบหาหรือติดต่อกับชาวสะมาเรีย (ยอห์น 4:9ข)

ความเกลียดชังเกิดจากการที่ทั้งสองกลุ่มอ้างว่าเป็นชนชาติที่แท้จริงของพระเจ้า และพวกเขาประณามกันและกันว่าเป็นพวกนอกรีต ชาวสะมาเรียอ้างว่าพระคัมภีร์ของพวกเขา (เพนทาทูค) เมืองของพวกเขา (เชเคม) วิหารของพวกเขา ฐานะปุโรหิต และภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา (ภูเขาเกริซิม) มอบแนวทางที่แท้จริงให้กับพระเจ้า ไม่ใช่เยรูซาเล็ม ภูเขาไซอัน วิหารของชาวยิว หรือฐานะปุโรหิตเลวี เห็นได้ชัดว่าสำหรับชาวยิวคนเดียวที่เหนื่อยล้าที่จะนั่งตอนเที่ยงข้างบ่อน้ำของยาโคบในใจกลางดินแดนสะมาเรียนั้นเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมาก

ดังนั้น เมื่อชาวยิวเดินทางจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงสะมาเรียโดยข้ามแม่น้ำจอร์แดนและไปถึงจุดหมายผ่านทางเปเรีย เนื่องจากมีเส้นทางอื่น พระเยซูไม่มีความจำเป็นต้องผ่านสะมาเรียระหว่างทางกลับไปยังกาลิลี (ยอห์น 4:3) แต่ยอห์นกล่าวว่าพระเยซูต้องผ่านสะมาเรีย (ยอห์น 4:4) การบังคับมาจากความเชื่อมั่นภายในว่านี่คือพระประสงค์ของพระบิดา ความจำเป็นของพระเจ้ามากกว่าความปลอดภัยส่วนบุคคลชี้นำการเลือกเส้นทางของพระเยซู

“ถ้าคุณรู้”—พระเยซูตรัสตอบปฏิกิริยาที่ประหลาดใจของหญิงชาว

สะมาเรียต่อการที่เขาขอน้ำดื่ม—“ของขวัญจากพระเจ้าและใครเป็นผู้ที่พูดกับคุณว่า ‘ขอเครื่องดื่มหน่อย’ คุณคงขอไปแล้ว พระองค์คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่ท่าน” (ยอห์น 4:10)

“ของประทานจากพระเจ้า” ที่ผู้หญิงไม่รู้คืออะไร? พระเยซูคือของประทานจากพระเจ้า และโดยพระองค์คือของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 4:14c, 36)

ยอห์นกล่าวถึง “ชีวิตนิรันดร์” บ่อยกว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆ ผู้หญิงคนนี้เชื่อมโยงการอ้างอิงของพระเยซูถึง “น้ำที่มีชีวิต” อย่างเป็นธรรมชาติกับน้ำเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในมือ นั่นคือน้ำที่ก้นบ่อของยาโคบ แต่ในมุมมองของผู้หญิง พระเยซูทรงมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ “ท่านเจ้าคะ” นางกล่าว “ท่านไม่มีถัง และบ่อก็ลึก 3 ท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตมาจากไหน (ยอห์น 4:11)?”

จากนั้นเธอยังคงสอบถามข้อมูลประจำตัวของพระเยซูด้วยความสงสัย “คุณไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่ายาโคบบิดาของเราที่ได้ให้บ่อน้ำแก่เรา และจากที่เขา บุตรของเขา และฝูงสัตว์ใช้ดื่ม ใช่ไหม” (ยอห์น 4:12) คำถามนี้คาดหวังคำตอบเชิงลบ เพราะในความเห็นของเธอเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเจคอบผู้เฒ่าผู้แก่—บุคคลที่เธอกล่าวอ้างอย่างตรงไปตรงมาเพื่อคนของเธอเอง (“ยาโคบบิดาของเรา” “มอบให้เรา”) แน่นอน พระเยซูยิ่งใหญ่กว่ายาโคบ ปรมาจารย์ผู้เคารพนับถือ

พระเยซูพยายามเปลี่ยนความคิดของเธอ (ยอห์น 4:11,12) โดยชี้แจงความแตกต่างระหว่างน้ำดำรงชีวิตที่พระองค์ถวายกับน้ำที่ก้นบ่อ น้ำในบ่อช่วยดับความกระหายของคนได้ชั่วคราวเท่านั้น (ยอห์น 4:13) แต่น้ำที่พระเยซูให้นั้นทำให้เกิดน้ำพุตลอดกาล (ยอห์น 4:14) ภายในร่างกายของคนๆ หนึ่ง ผุดขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ ตามความคิดของเธอแล้ว ถ้าเธอไม่กระหายอีก เธอก็ไม่ต้องมาตักน้ำ ดังนั้น “ได้โปรด” เธออุทานว่า “ขอน้ำอัศจรรย์นี้ให้ฉันด้วย” (ยอห์น:4:15)

ในความพยายามที่จะเปลี่ยนความสนใจของผู้หญิงไปที่เรื่องฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงเปลี่ยนบทสนทนาไปที่สถานการณ์ส่วนตัวของเธอ พระเยซูทรงเชื้อเชิญหญิงให้ไปตามสามีกลับมาที่บ่อน้ำ (ยอห์น 4:16) มันเป็นไปไม่ได้ เธอพูดตั้งแต่เธอไม่มีสามี พระ​เยซู​ยอม​รับ​ว่า​เป็น​การ​ยอม​รับ​อย่าง​ตรง​ไป​มา เพราะ​นาง​มี​สามี​ถึง​ห้า​คน​และ​กำลัง​อยู่​ใน​สาย​สัมพันธ์​ทาง​พฤตินัย. ใช่แล้ว ในระดับตามตัวอักษรที่เธอทำการผ่าตัด เธอไม่มีสามีอย่างแท้จริง (ยอห์น 4:17,18)4

ผู้หญิงคนนี้ตกตะลึงที่ชาวยิวคนนี้ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าผ่านดินแดนของเธอรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอ วิธีเดียวที่เธอจะอธิบายความคุ้นเคยของพระเยซูกับประวัติการสมรสของเธอได้ก็คือว่าเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า

“ดิฉันทราบแล้ว” เธอกล่าว “ว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ” (ยอห์น 4:19)

ผู้หญิงคนนี้เชื่อมั่นว่าผู้เผยพระวจนะควรจะสามารถแก้ปัญหาทางศาสนศาสตร์ที่ถกเถียงกันได้ และที่นี่เธออยู่ต่อหน้าผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง เธอเผชิญหน้าพระเยซูด้วยข้อขัดแย้งทางเทววิทยาที่สำคัญระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรีย “บรรพบุรุษของเรานมัสการบนภูเขานี้ แต่พวกเจ้า [ชาวยิว] บอกว่าสถานที่ที่เราต้องนมัสการอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม” (ยอห์น 4:20) “โปรดผู้เผยพระวจนะ ใครถูกต้อง? ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคือเกริซิมหรือศิโยน?

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabet 2023